top of page

BASISSCHOOL 
VOOR EN NA VERHAAL

De focus van onze inspanningen

IMG_8318_edited.jpg

HOE HET WAS

Stel je voor: je bent 7 jaar oud en je moet 's morgens vroeg opstaan om water voor je gezin te gaan halen bij de waterpomp en daarna moet je kilometers te voet lopen onder een brandende zon om bij je school te komen. Je zit een hele dag in een klaslokaal, dat nauwelijks een stal te noemen is, en dan maak je dezelfde rit naar huis en sta je weer in de rij bij de waterpomp. Dit vijf keer per week. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar tot 2022 was het de harde realiteit in het dorp Kyirimankane in Ghana.
Daardoor waren veel kinderen uit het dorp gestopt met naar school gaan en kwamen automatisch op de boerderij terecht waar ze van jongs af aan zwaar lichamelijk werk moesten verrichten.

IMG_8327_edited.jpg

HOE HET NU IS

In 2022 zijn we op verzoek van de dorpsbewoners begonnen met de bouw van de basisschool. Deze bevat zes klaslokalen, een refter, keuken, berging, kantoor voor de directeur en een ICT-lokaal. Die laatste ruimte was een must: "Leraren worden geleverd door de overheid en alleen met een ICT-klas kunnen we de nodige aandacht trekken." De meeste kinderen hebben nog nooit een computer gezien, maar het betekent de toekomst voor hen." 

In februari 2023 openden we de basisschool als een 'lege doos' zonder meubels, boeken, lesmateriaal etc. maar met een enthousiast schoolhoofd en nog meer enthousiaste kinderen!

Vandaag is er al veel meubilair ingezameld (schoolbanken, borden) en hebben we er een minimum aan schoolmaterialen zoals schoolboeken en potloden voor aangeschaft.

We zitten nu in een fase waarin we expertise nodig hebben om meer didactisch materiaal educatief in te zetten en meerwaarde te creëren vanuit het ICT-klaslokaal. Hier zoeken we hulp van mensen die expertise hebben in: ICT, digitale leervormen, schoolorganisatie etc....  

PHOTO-2023-04-20-17-46-54.jpg

HOE WIJ WILLEN DAT HET WORDT

Een aantal doelen willen we op korte termijn behalen en daarvoor hebben we hulp nodig van mensen met kennis per thema: 

 • de school beter inrichten (klaslokalen en speelplaats inrichten, klassenlijsten, roulatiesysteem, dagsysteem, kalenders, ICT-klasroulatiesysteem)-

 • een leerlingvolgsysteem opzetten (bestanden per leerling aanmaken met historiek, prestaties, tekortkomingen, afwezigheden, behaalde punten,...)

 • een beurzensysteem opgezet om studenten te motiveren hun best te doen, zodat we (een aantal) van hen kunnen helpen verder te studeren

 • vergroot de slagingskans bij het toelatingsexamen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs door de vereiste competenties en het curriculum te bestuderen en beter op elkaar af te stemmen, evenals het opzetten van gekalibreerde toetsmomenten.

 • digitale leervormen introduceren om het ICT-klaslokaal zo efficiënt mogelijk te gebruiken (dactylo, digitale oefenplatforms zoals Bingel, schoolTV, schoolplatform, boekenwidgets,....)

 • specifieke curricula en doelstellingen opstellen voor jaar 1 tot en met 6

 • informatieprogramma's over seksuele voorlichting en afvalbeheer introduceren

 • een netwerk van buddyklassen opgezet met een geïnteresseerde Vlaamse basisschool

 • sport- en artistieke lessen ontwikkelen

IMG_8321.JPEG

WIJ KUNNEN WAARDEVOLLE  SAMENWERKINGEN AANBIEDEN
(aan Vlaamse bedrijven, scholen en hun leerlingen)

 

We hebben een lange weg afgelegd met ons project, maar we willen het graag naar een hoger niveau tillen. We hebben al heel wat toegevoegde waarde gecreëerd in Ghana maar we geloven dat er met ons project ook echte voldoening en sociaal engagement in Vlaanderen te creëren valt.

We zien mogelijke (bij voorkeur langdurige) samenwerkingsprojecten in de vorm van: 

 • Ontwikkeling van projecten / scriptieonderwerpen door Vlaamse studenten (we hebben een concrete lijst met onderwerpen beschikbaar)

 • Uitwisselingsprogramma's voor Vlaamse studenten om de educatieve projecten op de site uit te voeren

 • Samenwerking met bedrijven die ons kunnen helpen bij het opzetten en implementeren van de IT-dingen (netwerken, software, digitale leervormen uitwerken zoals bv. Bingel, onderhandelen over softwarelicenties etc....) 

Als je mee wilt doen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Alle hulp is welkom!

IMG_3952.JPEG

VERSLAG OP DE NATIONALE TV
GBC NIEUWS 5/3/2023

bottom of page